Stowarzyszenie Aktywny Rozwój powstało w 2007 roku, aby „robić więcej” w wymiarze społecznym, wychodząc poza ramy codziennej pracy. Od samego początku celem działalności Stowarzyszenia było czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Wśród pierwszych priorytetów Stowarzyszenia była promocja innowacyjnych metod kształcenia, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz popularyzowanie posługiwania się Internetem w zdobywaniu wiedzy na odległość, czyli e-learning. Stowarzyszenie zrealizowało również międzynarodowe projekty, finansowane z funduszy europejskich.

Lata doświadczeń w pracy z młodzieżą oraz obserwacja trendów w edukacji i wychowaniu wyznaczyły nowe priorytety, będące rozwinięciem i uzupełnieniem wcześniejszych. Od 2013 roku Stowarzyszenie Aktywny Rozwój wdraża ideę edukacji komplementarnej, pozytywnej motywacji i synergii tradycyjnej szkoły, e-learningu oraz zajęć sportowych. Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę z partnerami merytorycznymi – Europejskim Instytutem Szkoleniowym, Grupą Academo oraz Polskim Związkiem Karate. Konsekwencją zdobytej dzięki temu wiedzy jest realizacja programu Aktywny Rozwój.

Ludzie

Justyna Kantyka

Justyna Kantyka

Anastazja Wypych