Stowarzyszenie Aktywny Rozwój powstało w 2007 w Dąbrowie Górniczej, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Głównym celem stowarzyszenia, w początkowym okresie działalności, było popularyzowanie zdobywania wiedzy na odległość (e-learning) oraz rozwijania zainteresowań i kwalifikacji zawodowych dzieci i młodzieży.

Aktywny Rozwój realizował swoje cele współpracując z wykwalifikowaną kadrą filologów oraz specjalistów technik pamięciowych. Dzięki nim, w oparciu o techniki aktywizacji obu półkul mózgowych, rozpoczęto działania zmierzające do rozwoju umiejętność lingwistycznych i podnoszenie poziomu znajomości języków obcych wśród społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie realizowało wsparcie edukacyjne, zawodowe i społeczną aktywność osób niepełnosprawnych, kobiet, dzieci i młodzieży oraz innych potrzebujących takiej pomocy grup. W tym celu podjęto działania skłaniające Polaków do podjęcia współpracy międzynarodowej i nauczenia międzykulturowego.

Aktywny Rozwój zrealizował kilka projektów dofinansowanych z europejskiego programu „Młodzież w działaniu”, m.in.: Pracująca młodzież – przyszłością Europy”, „Lessons of Nature”, czy „Young European Volunteers”, których celem było zintegrowanie młodych ludzi z krajów europejskich. Podczas poszczególnych projektów uczestnicy wymienili doświadczenia związane z wolontariatem, poruszyli zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska oraz problem wynikający z rozpoczęcia kariery zawodowej młodych. Projekt skupił osoby z wielu miast Polski, Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Włoch, a spotkania odbyły się m.in. w Górach Wielkich, w Mrózku na Warmii, oraz w bułgarskiej Plovdiv.

Od 2013 roku Stowarzyszenie pracuje nad programem Aktywny Rozwój, którego celem nadrzędnym jest promocja edukacji komplementarnej, pozytywnej motywacji dzieci i młodzieży oraz dobrych praktyk w edukacji.