Stowarzyszenie Aktywny Rozwój
ul. Korzeniec 11
41-300 Dąbrowa Górnicza

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000287190
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 240723095
Urząd Skarbowy – nr NIP: 629-23-77-280

Koordynator programu:
Łukasz Piekarz
mail: lukasz.piekarz[at]aktywnyrozwoj.org.pl
tel: 508 237 396