Aktywny Rozwój to program, który rekomenduje określony model wywierania pozytywnego wpływu na edukację i rozwój dzieci.Indywidualne predyspozycje dziecka, oczekiwania rodziców i specyfika otoczenia, mogą mieć wpływ na to, że osiągane efekty pracy z dzieckiem mogą różnić się od przewidywanych.

Opis korzyści najlepiej powiązać bezpośrednio z ich beneficjentami, gdyż każda osoba lub instytucja odczuwająca pozytywne efekty działania programu, rozpatruje je w indywidualny sposób.

Dzieci:
Stają się bardziej pewne siebie, sprawniejsze, zdrowsze i odważniejsze w podejmowaniu decyzji. Ich stopnie w szkole poprawiają się, co wpływa na wzrost ich ambicji i oceny szans w przyszłym życiu. Nie mają problemu z okazywaniem szacunku starszym oraz uznawaniem autorytetu nauczycieli. Negatywne emocje zastępują ciekawością i chęcią pogłębiania wiedzy. Łatwiej dogadują się z rodzicami, są asertywne, potrafią mówić o swoich potrzebach, uczą się tworzenia zdrowych relacji.

Rodzice:
Minimalizują się ich problemy wychowawcze; stają się aktywnym uczestnikiem procesu edukacji swoich dzieci, bez obciążania ich codziennego grafiku. Uczą się rozmawiać z dziećmi, motywować, a także nagradzać i karać w sposób pedagogiczny. Wraz z efektami pracy dzieci, pojawia się satysfakcja i zdrowe relacje w rodzinie, których nie da się przecenić.

Nauczyciele:
Ich praca staje się łatwiejsza. Trafiają do nich dzieci nauczone szacunku do starszych i nauczycieli. Mogą skupić się na ich nauczaniu, a nie pouczaniu niegrzecznych, niezdyscyplinowanych, rozpieszczonych, agresywnych itp. Mogą realizować ambitniejszy program nauczania, mając przed sobą skoncentrowaną i zainteresowaną grupę. Dzieci pozostaną dziećmi i wciąż będzie ich rozpierała energia, ale będzie to energia łatwiejsza do ukierunkowania w dobrą stronę.

Szkoły:
Wzrasta poziom nauczania i pojawia się moda na wiedzę. Prym wiodą ci uczniowie, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce i to oni są stają się wzorem dla grupy rówieśniczej. Zmniejsza się poziom agresji w szkole. Ma na to wpływ fakt, że karatecy, w myśl wpajanej im etyki, nie zaczepiają i nie atakują innych. Praktyka pokazuje, że nie są też zaczepiani i atakowani. Ich obecność w grupie hamuje zapędy agresywnych uczniów. Szkoła staje się miejscem, w którym dzieci czują się bezpieczne i akceptowane.

Kluby karate:
Rośnie liczba osób uprawiających karate i świadomość wartości, jakie przekazują te sztuki walki. Na zajęciach, w radosnej atmosferze ciężkiego treningu, pojawia się pełna sala młodych karateków. Ci najlepsi reprezentują swój klub/szkołę/miasto na zawodach lokalnych i ogólnopolskich. Polska staje się światową potęgą w karate.