Rolą Programu Aktywny Rozwój jest przekazanie jak najszerszej i najpełniejszej informacji o zaletach edukacji komplementarnej i pozytywnej motywacji. Ta wiedza pozwala odciążyć rodziców oraz nauczycieli z wielu codziennych dylematów. Jak komunikować się z dzieckiem? Jak wykorzystać jego potencjał i umiejętności? Jak nagradzać i karać? Jak uczyć postaw i wartości? Jak ustalić priorytety w życiu? Który kierunek wybrać?

Rodzice mają tylko jedną szansę, by stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju. Przy tak wysokiej stawce, bez możliwości cofnięcia popełnianych błędów; mając zaledwie kilka lat, by ukształtować przyszłość dziecka. Warto zatem być otwartym na idee, których celem nadrzędnym jest budowanie silnego i wartościowego społeczeństwa obywatelskiego.

Program Aktywny Rozwój promuje idee edukacji komplementarnej, jako synergii tradycyjnej szkoły, edukacji zdalnej oraz zajęć
karate. Aktywny Rozwój łączy aspekty zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz propaguje wartości i postawy
społeczne, rekomendując rodzicom i nauczycielom sprawdzone metody pracy z dziećmi.

Tradycyjna szkoła pełni w tym systemie kluczowa role, środowiska nadającego kierunek edukacji i socjalizacji dziecka. Treningi
karate uczą go szacunku, wytrwałości i pewności siebie, gasząc negatywne emocje. E-learning natomiast pomaga efektywnie
zdobywać wiedzę poza szkoła, ucząc systematycznej pracy, a także rozwija jego wyobraźnię i zdolność koncentracji.

Takie połączenie pozwala efektywnie wykorzystywać czas poświęcany na naukę, dzięki czemu młodzież zyskuje go więcej na
rozwój pasji i zainteresowań, poznawanie świata, odpoczynek i zabawę.

 

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie: Jak osiągnąć sukces wychowawczy?

Ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Nie ma jednej skutecznej drogi, ani jedynego słusznego podejścia w tym temacie. Aktywny Rozwój pokazuje pewien sprawdzony model, oparty na pozytywnej motywacji, wartościach, postawach społecznych i wiedzy, którą można przekazać dzieciom. To rodzice, znając predyspozycje swoich dzieci, podejmują kluczowe dla nich decyzje.