Partnerem Program Aktywny Rozwój mogą być instytucje, szkoły, klub sportowe zaangażowane w propagowanie i praktyczne wdrażanie idei edukacji komplementarnej.

Rodzaje Partnerów Programu:

  • Partner Merytoryczny – instytucje działające w obszarze aktywnego rozwoju, których doświadczenia stanowią podstawy założeń programu edukacyjnego.
  • Partner Programu – instytucje realizujące zbieżne cele i priorytety.
  • Ambasador Programu – wybitna jednostka, autorytet, osoba stanowiąca przykład do naśladowania dla młodzieży.
  • Szkoła Partnerska – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia – otwarta i entuzjastyczna wobec idei edukacji komplementarnej.
  • Rekomendowany Klub Sportowy – klub sportowy realizujący program treningowy pozwalający na równoległy rozwój fizyczny i emocjonalny mlodzieży.
  • Sponsor Programu – firmy i instytucje, dla których bliska jest idea Programu i które chcą mieć udział w realizacji celów i założeń.